dog shows in Uzhgorod 

Sport hall Junosty

address Zankovetskoy 5,       GPS  N 48.611965 E 22.290300

4 лапы
Uzhgorod dogshow
Forum Dog Show Uzhgorod
Goldader kennel dachshunds, beagle
Goldader dachshunds, beagle
Flag Counter